Edelényi Kórházért Alapítvány

Székhely: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
Adószám: 18425484-1-05
Számlavezető pénzintézet: RAIFFEISEN BANK
Számlaszám: 12037805-01233727-00100002

Az alapítvány célja:
- Az intézmény műszerparkjának korszerűsítése, ezzel a gyógyító munka színvonálának emelése.
- Az orvosok, szakdolgozók szakmai továbbképzésének támogatása.

Az Edelényi Kórházért Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2020. évi adóbevallásuk során adójuk 1%-át alapítványunk részére felajánlották, ezzel munkánkat segítették. Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ebben az évben is támogassák alapítványunkat!

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma