1. Tüdőosztály (46 ágy)

osztályvezető: dr. Fövényesi József, onkológus, nőgyógyász szakorvos
Döntően onkopulmonológiai profilú osztály, amely ellátja az ózdi tüdőgondozó területéhez (81 000 lakos) tartozó egyéb pulmonológiai eseteket is, a direktben Koch pozitív (fertőző), TBC-s betegek kivételével.

Az osztályon jelenleg két orvos dolgozik állandó jelleggel, közülök a megbízott osztályvezető, tüdőgyógyász szakvizsgálval rendelkezik. E mellett kisegítő jelleggel két onkológus szakorvos végzi a gyógyítást.
A napi munka során ellátjuk a pulmonológiai és onkológiai ambulancia betegeit, 46 ágyon az osztályos betegeket, a bronchológiai ambulancián bronchoscopos vagy perthoracalis tűbiopsiára előjegyzett betegeket.

Szakorvosaink részt vesznek az intézet ellátási körébe tartozó tüdőgondozók (pl. Szerencs, Ózd) munkájában is. A klinikai vizsgálatok keretében gyógyszervizsgálatok, gyógyszerkipróbálások is történnek.

Osztályunkon betegcentrikus, empatikus szemlélet és jó csoportszellem uralkodik, mely nem csak a munkában, hanem a piheőidő gyakori együtt töltésében is megnyilvánul.